-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

مسیر «چاه بهار» پیروزی کابل، تهران ودهلی

اشاره: لنگراندازی اقتصادی وامنیتی ایران وهند درافغانستان، مسیر بحران وجنگ را به سوی دیگری میبرد.


دکترعبدالله رئیس اجرائیه حکومت دررابطه به شروع فعالیت بندر چاه بهار گفته است که داد و ستد تجارتی این کشور برعلاوه پاکستان باید با کشورهای دیگر افزایش یابد.
او گفت: " این به این معنی نیست که از بندر کراچی استفاده صورت نخواهد گرفت بلکه به آن نیز ما نیاز داریم و سال ها تجارت افغانستان از آن طریق صورت گرفته است. اما متکی بودن به یک راه نقطه ضعف است، کارهای که صورت می گیرد همه آن راه های بدیل است که کار تجارت و صادرات و واردات را آسان می سازد. "
به نظر می رسد که فشار انحصاری و یک جانبه پاکستان بر افغانستان در بُعد تجارت، حداقل به نصف کاهش می یابد. افغانستان از راه چاه بهار، هم با هند وصل می شود و هم به راه های دریایی. مسیر چاه بهار، ساخت سیاسی افغانستان را برای همیشه عوض می کند.