-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۶, سه‌شنبه

هیچ عقلی باور نمی کند که هما «سلطانی»، آن عجوزه یی که هرگز نام زن یا مادر بر وی نتوان نهاد، بدون تفاهم با مقامات ارشد امنیتی و بدون گرفتن اطمینان از دولت، دهان مردار خود را برای مذمت ارواح پاک جوانان از دست رفته در «چهارشنبه سیاه» لقانده باشد. 
زبان درازی این پتیارۀ تهی از هر عطوفت و تهذیب، بخشی از پروژه «داعش» است. دولت، دست امنیت ملی را از پشت بسته است. روزی خواهد رسید که فرمان انحلال امنیت ملی را هم صادر کنند. در اوایل سقوط طالبان، شماری از لاش های تخمیر شده که تازه از غرب آمده بودند، پیوسته برای انحلال سازمان امنیت ملی ساز می زدند. حتی خود کرزی جزو همین گروه بود.