-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۶, شنبه

امریکا به سیاست «حفظ جنگ» پایان بدهد.

اشاره: جنگ پاکستان وامریکا علیه هندو ایران در بدخشان، پیوسته جدی تر می شود.


عبدالولی نیازی عضو ولسی جرگه دربرنامه «خط کابل» گفت:
 آمریکا توازن جنگ را در افغانستان حفظ کرده است. آمریکا یک حامی است که دو طرف جنگ را تقویت می کند. هم ادعای پشتیبانی از حکومت می کند و هم گروههای تروریستی را حمایت می کند.
اداره و رهبری جنگی در افغانستان با مشکل مواجه است. بی اعتمادی در داخل ارگان های امنیتی، نبود هماهنگی میان وزارت داخله و دفاع و امنیت، نبود تفاهم میان رییس جمهور و رییس اجرایی مشکلاتی هستند که افغانستان را به این حالت رسانده اند.
 وی گفت که معدن لاجورد بدخشان توسط یک تیم غارتگر چپاول می شود و به طالبان داده می شود.