-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۰, شنبه

جنگ امریکا با اشباح طولانی شد.

اشاره: تصمیم امریکا برای باقی ماندن دایمی در افغانستان، خبر از توفان های آینده می آورد.


روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد چاپ استرالیا در تازه شماره خود سخنان یک مقام ارشد پنتاگون- وزارت خارجه امریکا- را در باره موقف نظامی آن کشور در افغانستان نقل کرده است. 
این مقام امریکایی با توجه به تجربیات گسترده در عراق و افغانستان خطاب به نظامیان امریکایی گفته است: «چیزی که ما آموخته ایم، این است که ما واقعاً ( از افغانستان) بیرون نمی شویم.»« نیروهای نظامی داخلی ( اردوی ملی) به حمایت هوایی، همراه با کمک های اطلاعاتی و لوژستیکی نیازمند است. این نیروها ظرف سه تا پنج سال آینده آماده نخواهند بود. شما برای یک مدت طولانی درین جا خواهید بود.»
روزنامه نوشته است که فرماندهان امریکایی از وضعیت ارتجاعی القاعده و توان آنان دریافتن پناهگاه در مناطقی از افغانستان وهمچنان از تکرار آشوب ها به وسیله طالبان و  گسترش قلمرو جنگی آنان آنان شگفت زده شده اند.

یک واحد ویژه نظامی امریکا درماه نوامبر به جنوب شرق افغانستان اعزام شد تا قوای ضد تروریزم افغان را در جنگی شدید جنگ روزه، در کار تخریب مراکز آموزشی القاعده یاری رساند. جنرال ویلسون شوفنر یک سخنگوی نظامی گفت که کمپ القاعده «کاملاً گسترده» بود.
جنرال ویلسون شوفنر می گوید: مهم نیست که درچند سال آینده چه اتفاقی می افتد، افغانستان به استقامتی درحرکت است که سازمان های خشونت گرای افراطی برتری حاصل خواهند کرد. وی گفت کمپ آموزشی القاعده که در جنوب شرق قندهار گسترش یافته، مثالی است که نشان میدهد درآن جا چه اتفاقی خواهد افتاد.