-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

تروریزم، جزء سیاست خارجی پاکستان است.

هافینگتن پوست


روزنامه هافینگتن پوست در شماره اخیر خود به حمله اخیر بر قنسلگری هند در مزارشریف اشاره نموده می‌نویسد که این حمله تروریستی و حمله روز قبل آن در پتان کوت هندوستان نشان می‌دهد که پاکستان هرچند ظاهراً می‌گوید که در سیاست خود تغییر آورده است، اما در عمل هنوز هم از پدیده جهادیست و تروریزم بحیث یک وسیله سیاست خارجی خود در افغانستان و هند کار می‌گیرد.

به نوشته روزنامه پاکستان از این گروه های افراطی در جنگ نیابتی خود کار گرفته و چنین می‌شمارد که این جنگها می‌توانند سیاست خارجی پاکستان را تقویه نمایند و در نهایت از نفوذ هند در افغانستان هم جلوگیری کنند.

از سوی دیگر به نوشته هافینگتن پوست بعد از ۱۱ سپتمبر رئیس جمهور آنوقت پاکستان پرویز مشرف در جنگ علیه تروریزم همراه شد، اما باز هم گروه های که در افغانستان و کشمیر تحت کنترول هند می‌جنگیدند در پاکستان آزادی خواه خطاب می‌شدند.

به نوشته روزنامه لوی درستیز قوای پاکستان جنرال راحیل شریف در جریان سفر خود به واشنگتن در ماه نومبر گفت دیگر در بین گروه هایجهادیست فرق نمی گذارد و همه را به یک چشم می‌بیند، ظاهراً این یک تغییری بود که پاکستان در سیاست خود نشان داد، اما اردوی این کشور و مخصوصاً شبکه استخبارات نظامی آن "آی اس آی" هرگز به این تعهد پا بند نبودند.

از این رو به نوشته روزنامه تا زمانی که این تبلیغات پاکستان در امریکا خریدار دارد و وعده های آن جدی گرفته می‌شود دلیلی وجود نخواهد داشت که پاکستان به شکل واقعی سیاست خود را تغییر بدهد.