-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۴, پنجشنبه

از برادرآهنین پاکستان چیزی ساخته نیست.

تاریخ نقش خرابکارانه چین درحمایت از «جهاد» وپاکستان٬ وتخریب افغانستان  را از یاد نبرده است.
چرخاندن سویچ خاموش جنگ افغانستان٬ علی الضروره در اسلام آباد و پکن نیست. نسخه چسپاندن یک بخش طالبان تاریخ زده٬ گره از کار نمی گشاید.

نشریهء دیپلومات می نویسد، روند مذاکرات صلح افغانستان رو به پیشرفت است و در نشست چهار جانبه روز دوشنبه به میزبانی اسلام آباد روی ایجاد یک نقشهء راه برای از سرگیری مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان بحث شد.
در مذاکرات چهار جانبۀ روز دوشنبه، نماینده گان چین، پاکستان، افغانستان و امریکا شرکت کردند.
به گفتهء نشریه دیپلومات، موجودیت چین در این نشست، نشان دهنده مشارکت رو به افزایش این کشور در روند صلح افغانستان است.
به باور نشریه، شرکت هر چهار کشور در مذاکرت صلح به عنوان حصول اطمینان برای موفقیت این روند حیاتی بوده و نقش چین به عنوان برادر آهنین پاکستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکرات مهم می باشد.
چین سال گذشته تلاش هایش را برای هموار کردن راه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و نماینده گان طالبان بدون سر و صدا آغاز کرد و این خبر در تابستان سال ۲۰۱۵ میلادی پس از برملا شدن درگذشت ملا عمر رهبر پیشین طالبان علنی شد.
نشریه دیپلومات می گوید، اعلام مرگ ملا عمر و شدت گرفتن حملات در ماه اگست در کابل اعتماد افغانستان بالای پاکستان را بشدت ضربه زد.
با آنکه مذاکرات صلح در آن زمان برهم خورد اما چین تعهد کرد که تلاش اش را در این راستا ادامه خواهد داد.
به گفتهء این نشریه، چین که یک مرز کوتاه با افغانستان دارد، نه تنها در مورد افزایش فعالیت شورشیان و افراط گرایان در افغانستان و تأثیر آن بالای منطقۀ غربی شینجین نگران است، بلکه برنامه های بزرگ چین برای کمربند اقتصادی راه ابریشم که می تواند این کشور را به غرب وصل سازد نیز به وضع امنیتی افغانستان بستگی دارد.
دیپلومات در مقاله اش می نویسد، حتی با اشتراک چهار کشور در نشست روز دوشنبه، روند گفتگو های صلح افغانستان مشکل به نظر می رسد، زیرا طالبان بین هم تقسیم شده اند و برخی از آنها در حال حاضر حمایت از گفتگو های صلح را رد کرده اند.