-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۴, دوشنبه

افغانستان باردیگرموضوع سیاست «خارجی» امریکا

ترجمه «گزارشنامه افغانستان از خبرگزاری The Hill
برادفورد ریچاردسن


بنا به پیش بینی میشل مورِل سرپرست پیشین دفتر مرکزی سازمان سی، آی، ای، درحالی که طالبان درسال گذشته جای پای عمده یی درجغرافیای سیاسی افغانستان پیدا کرده اند، این کشور مجدداً به عنوان یک محور  در موضوع سیاست خارجی امریکا در سال 2016 مطرح خواهد بود.
وی در گفت وگو با برنامه «سیمای ملت» درشبکه سی بی اس اظهار داشت: « من فکرمی کنم که یکی از چالش های بزرگ این است که افغانستان باردیگر به عنوان یک موضوع مطرح خواهد بود.»
میشل مورل افزود:« طالبان درسال گذشته دست آوردهای عمده یی را از آن خود کرده اند. من انتظار دارم که دستیابی به دست آوردهای عمده ادامه خواهد یافت. آن ها نسبت به سالیان گذشته، مناطق بیشتری را درکنترول گرفته اند.
میشل گفت که این بحث که به چه شمار نیروها درمنطقه باقی بمانند، محوراصلی صحبت ها درواشنگتن خواهد بود.
او گفت:  من فکر می کنم که مذاکره روی این که چه تعداد نیروهای درافغانستان باقی بمانند، دو باره شروع خواهد شد. پیش ارین، جنرال کمبل درهفته گذشته گفت ما نیاز داریم بیش از حدود ده هزار سرباز – دو برابر تعدادی که رئیس جمهور امریکا اعلام داشته- درافغانستان نگه داریم.