-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۴, دوشنبه


سفر دکترعبدالله به تهران، با شرایط حساسی درسطح شمال افغانستان و شاخ جنگی بین عربستان وایران مصادف است. خط اصلی برنامه کاری عبدالله با مقامات امنیتی ایران، بی هیچ گونه تردیدی، بر دفاع از شمال متمرکز خواهد بود.