-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

خبر های خصوصی مشعر اند که نبرد نا منظم و افتضاح آمیز بین جلال ربانی و برخی دانه درشت های «تنظیمی» به مرحله «شوربایی» تقرب کرده است. جلال ربانی مشاعر خود را تا حد زیادی از دست داده و اگر «سرگیری» نشود، به یک افشاگر تاریخی تبدیل خواهد شد. تمام تماس های تلفنی، میانجیگری، تهدید و ملالطفت نتیجۀ برعکس به بار آورده است. جلال، مخزن اسرار خصوصی و عمومی است. آقایان! خود را قایم کنید!