-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

کسی نیست ماما را یک پارتی بدهد؟

وقتی یادداشت ماما وردک را خواندم، احساس کردم درهمین روزها، یک قلم گردشی به راه میاندازد. شما هم وقتی کار ضروری و فوری و فوتی دارید که باید انجام دهید ولی تنبلی تان گرفته، دلتان نمی خواهد یا حس می کنید ناتوان از انجامش هستید، خود را پیش روی خود می نشانید و قناعت می دهید که پرداختن به چیزی مانند تازه کردن (update) فیسبوک هم کاریست و می توان به جای آن کار اصلی و مهم و ضرور، مشغول این شد؟
شما هم آن جمله معروف فیه مافیه مولانا را که «آدمی» برای کاری آمده است، تفسیر دلبخواهی می کنید تا فیسبوک بازی را در مقام عالی همان «کار» مورد نظر مولانا بنشانید؟
اگر پاسخ تان مثبت است، یعنی- شما و ماما هیچ فرقی ندارید.
شما هم مانند ماما به تعبیر محمود دولت آبادی آن ابلهی هستید که در فریب دادن خود نابغه است....