-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

تنهایی شگفت انگیز تاریخ در افغانستان

فساد سالاران کرزی- فهیم که زمانی برای «مرکزفرهنگی جهان اسلام» تا گوش پاره می کردند، ازین برج غریبه ورقت انگیز که قرن ها زیر آسمان صاف، تنها ایستاده و تاریخ شکوه ناکی را زیر زبانش روایت می کند؛ خبر داشتند؟این گنبد تاریخی که اسمش گنبد بيگم است درولسوالی جغتو ولایت غزنی افغانستان موقعیت دارد فرهنگیان عزیز شریک سازید تادر حفظ ومراقبت آن توجه صورت گیرد.

فرستنده: تنها افغان.

میرعبدالله «میری» چنین نوشت:
غزنى من!
كجا شد پول هاى كه بخاطر بازسازى آبدات تاريخى در غزنى به مصرف رسيد؟
گنبد (بيگم) و مثل آن ديگر اماكن تاريخى رو به فروپاشى است، اين در حالى است كه به مليون ها دالر تا سال ٢٠١٣ به نام اينكه غزنى به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفى شده به مصرف رسيد و نتيجه كار اين است!