-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه

از هشت تروریستی که در بگرامی به دام افتاده، یک تار موی شان را کسی بیجا کرده نمی تواند. پس از برگزاری دولت تازه مذاکرات در اسلام آباد، امانت و سلامت به طالب تحویل داده می شوند. بن بست خونین ادامه دارد.