-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

یادداشت سلیمان «راوش» به یک تفاله دوپا

چرا وقتی به «خارج» می آیند؛ لاش میشوند؟


امروز برای اولین بار دعوتنامه شب حنا کسی را دوباره به آدرسش فرستادم و پشت پاکت نوشتم: « به حیث یک مرد خجالت می کشم که من ویا خانواده ام آنجا حضور داشته باشیم.» علت این تحریم آن بود که آقا داماد در سن 59 سالگی با دختر زیر سن 18 سالۀ فقیرو احتمالاً "مجبور" که از کابل آورده بود محفل گرفته بود. 
به نظرم رسید، یکی از راه ها همین است که چنین پیره گان و کمپیرگان را که هوس جوانک بازی ها در سر می پرورانند و با کسانی هم سن و سال فرزندان خود می خواهند همبستر شوند اینست که تحریم ، افشا و رسوا شوند.