-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۵, سه‌شنبه

نگاه خردورزانه ومنطقی وحید «عمر»

پاسخ به ادعای «قومی بودن تیم کرکت افغانستان»


« دوستی دیروز برایم در مورد قومی بودن تیم کرکت افغانستان نوشته بود و استدلال کرده بود که این تیم ملی نیست. وعده کردم امروز چیزی در این مورد بنویسم.
به یاد داشته باشید که کبدی ورزش ملی هندوستان است ولی تقریبا تمام بازیکنان تیم ملی کبدی هندوستان پنجابی ها استند. رگبی و کرکت دو ورزش ملی افریقای جنوبی هستند ولی تقریبا تمام بازیکنان این دو تیم افریقای جنوبی از اقلیت سفید پوست آن کشور استند. اسکواش یکی از مطرح ترین بازی های ملی پاکستان است و تقریبا تمام بازیکنانی که برای پاکستان افتخار آفریده اند پشتون و از خیبر پختونخوا بوده اند. هاکی بازی ملی پاکستان است و اکثریت مطلق بازیکنان تیم ملی هاکی پاکستان پنجابی ها استند. باسکتبال از مطرح ترین ورزش های ملی در امریکا است و اکثریت مطلق باسکتبالران امریکا از اقلیت سیاه پوست آن کشور اند. و به یاد داشته باشید که بز کشی بازی ملی افغانستان است و تقریبا تمام بازیکنان بزکشی از یک جغرافیای خاص افغانستان استند.
زیبایی افغانستان در تنوع قومی ماست و روزی خواهد رسید که نبی عیسی خیل ،باقر بامیانی و بیژن بدخشی در تیم ملی افغانستان کنار هم بازی کنند. ولی اینکه اکثریت بازیکنان کرکت افغانستان پشتون استند منطق دارد. افغان ها کرکت را در کمپ های مهاجرین در پشاور آموختند و اکثریت مطلق کسانی که در اول به پاکستان مهاجرت کردند پشتون های نزدیک به خط دیورند بودند. به همان دلیل کرکت در جلال آباد و خوست و لوگر نسبت به بامیان و بدخشان بیشتر مروج است.
گیرم که تمام بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از ولسوالی بره کی برک لوگر هم باشند٬ چون بره کی برک افغانستان است٬ برای من این تیم تیم ملی افغانستان است.»
مرگ‬ بر کوردلان و متعصبین
زنده باد افغانستان