-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۶, سه‌شنبه

فساد اداری و بازار سیاه پاسپورت در جده

جنرال قونسلگیری دولت اسلامی افغانستان


به گزارش شبکه اطلاع رسانی، مشکلات و فساد اداری در داخل نمایندگی کشور رشوت و باند وابسته به شخص جنرال قونسل شخص اول و مسوول این نمایندگی نا توانی و نبود اهل کار و روش نشست و برخواست که خلاف قوانین دیپلوماتیک دارد باعث آبرو ریزی کشور ما شده و همچنان عواملی که در این آخر در این نمایندگی وجود دارد مشکلات به هموطنان مقیم این کشور را بیشتر نموده و داد و فغان ناله ملت بیچاره را گوش شنوا نیست.

جناب جنرال قونسل دولت اسلامی افغانستان بنام اصیل خان صادقی از پکتیا خوست از جنوب کشور است. ایشان ماستر ادبیات دری معرفی شده در حالیکه بعید است یک ماستر ادبیات دری چنین صحبت کند. پیدا است که اصلا نمی داند ادبیات دری یعنی چه؟

شخصیت کاملا ضعیف و بعید از این مقام و مسوولیت که دارد
1-شخص خود خواه و فاشیست و اصلا در عرف و قانون دیپلماتیک آگاهی نداشته و ندارد در تمام محافل و دید باز دید های رسمی و غیر رسمی با سرپایی های دستشویی و کورتی گند زده بویناک خود حاضر می شود. بهترین لباس اش هم همین است. اصلا عزت و آبروی ملت را در همه محافل که از جانب نمایندگی های کشورهای خارجی در اینجا و یا در جلسات مقامات کشور عربستان دعوت می شود برباد داده است و چندین بار در محفل دعوت شده وقت رفته همه تعجب کردن که این شخص با این قیافه و لباس کی است و از طرف کی به این محفل دعوت شده تا اینکه مشخص شده جنرال قونسل دولت اسلامی افغانستان است.

2-شخص استفاده جو و گدا صفت همیشه دست اش دراز درطلب است و با استفاده از اینکه قونسل افغانستانی ها است در جده در تمام رستوران های هموطنان رفته یکبار دوبار سه بار از بسکه از حد زیاد مزاحمت کرده چندین بار حتی یکبار با هیات که از کابل آمده بوده مهمان قونسلگری بود مورد بی عزتی و دشنام و حتی بزور از رستوران هموطن ما اخراج شد.

3-جناب قونسل صاحب اصلا عرف و قانون و مقررات که یک دیپلمات باید داشته باشد هم بلد نیست. همه وقت پرچم افغانستان در موتر بنز نصب است. موتر بنز که از طرف دولت به خدمت جناب عالی داده شده تا جایی که معلومات است باید موتر رسمی یک دیپلمات زمان کار رسمی پرچم کشورش را نصب کند در غیر آن درست نیست. جناب اصیل خان شب ها پرچم دولت اسلامی افعانستان در حالیکه در موتر نصب است از منزل خود که در بهترین و قیمت ترین نقط شهر جده است در حدود صد و پنجاه هزار ریال سعودی معادل به چهل هزار دالر آمریکایی کرایه سالانه منزل جناب قونسل ما است حرکت کرده در یکی از مناطق عقب مانده پایان شهر که اکثرا از مردمان آفریقایی زندگی می کنند یکی از گوشه های بی امن و کاملا آلوده به فسق و فساد و قمار و دزدی و قتل و قتال بنام غلیل است در اطاق های مجردی که دوست جناب عالی در آنجا زندگی می کند بنام قاری طبیب با چند شخص دیگر تا سحرگاه مشغول شب نشینی خود است.

4-اشخاص استفاده جو و باند وابسته به جناب اصیل خان صادقی و یا همکاران پشت پرده جناب صادقی
شخص بنام قاری طبیب در همین منطقه که بنام غلیل است عطاری دارد و شخص هم بنام شیرزی در مکه مکرمه که این جناب در استخبارات سعودی هم ترجمان بوده با استفاده از شناخت و معرفت که با پولیس مخفی این کشور دارد یک تعداد از هموطنان بیچاره ناتوان را همیشه آزار و اذیت می کند و یکعده را هم با راپورهای دورغین گرفتار به مشگلات و حتی اخراج از این کشور کرده است و شخصی هم از ولایت فراه است مقیم شهر مکه مکرمه است، بیش از 5 /6 بار شده با هدیه یک گوسفند یک جلد پاسپورت بنام دلخواه خود صادر کرده صلاحیت خاص نزد اصیل خان دارد و شخص هم بنام رسول و دو همراه دیگر هم دارد از همین اقارب شان است.
اینها اجنت های که هر کار امکان در قونسلگیری نداشته باشد بوسیله همین اجنت ها و اطرافیان قونسل هستند اجرا می شود. چند هفته قبل جناب معین صاحب اداری وزارت امور خارجه تشریف آورده بودند بخاطر نصب کامپیوتر ها و صدور پاسپورت های الکترونکی در جده جناب معین صاحب خواسته بوده که تا با هموطنان مقیم جده دیداری داشته باشد و یک ساعت وقت که داشتند خواستند درد دل و مشکلات ملت را بشنود ولی متاسفانه هیچ کسی از مردم جده خبر نشده از بزرگان و شخصیت ها و اهالی دردمند و مقیمان که درد رنج می کشد و تشنه بودند که بگوش شنوایی مسوولین دردشان را برسانند کسی نبود. جناب صادقی چند نفر از همین اجنت های خود را خاص با تماس تلیفونی خبر کرده و یک دو شخصی هم نمایشی آنهایی که البته همیشه چاپلوس و جاسوس هستند بنام مولوی عسکر جز اینکه صفت و تعریف در مورد صادقی گفته کدام جلسه مفید نبود.

بعد از باز کشت معین اداری وزارت خارجه از اینکه ملت سخت ضرورت به پاسپورت الکترونکی دارد توزیع پاسپورت آغاز شده ولی درد ملت درمان نشده و مشکلات بیشتر ببار آورده و بازار اجنت های آغای صادقی جنرال قونسل با قوانین و مقررات که گذاشته داغ و هر روز داغتر و خوب بهتر شده پاسپورت الکترونکی به کسی داده می شود که تذکره داشته باشد و تذکره هم ترجمه و تصدیق از وزارت خارجه کشور از کابل باشد.

کسانیکه پاسپورت دست نویس دارند باید تذکره ترجمه شده هم داشته باشند در غیر ان امکان ندارد. در حالیکه اینجا اکثر ملت سی سال و بیست سال و یا بیشتر شده امده تذکره هم ندارند و نظر به مشکلات اقتصادی که دارند قادر به رفتن وطن و گرفتن تذکره هم نیستند و خانواده های فقیر با معاش بخور نمیر با هشت و هفت اطفال اکثر بیشتر شان به یک حالته مجبوری حیات بسر می برند امکان بدست آوردن این سند را هم ندارد چه باید کرد راه حل کجا است؟
باید مراجعه به باند اصیل خان صادقی کرد به همان قاری طبیب در منطقه غلیل و به آغای شیرزی در مکه المکرمہ و رسول خان که تذکره ها و تصدیق وزارت خارجه می کند و ترجمه هم می کند در همینجا و مورد تایید قونسلگیری هم است.

جناب صادقی هر شب یا در منزل خودش و یا در اطاق مجردی قاری طبیب جلسه داشته بر نامه های پاسپورت دادن بوسیله همین اجنت ها در مقابل 6000 و 7000 ریال سعودی که معادل دوهزار کمتر و بیشتر دالر می شود فی پاسپورتی بفروش می رسد. تذکره هم درست می شود و پاسپورت الکترونکی هم برایت صادر می شود و جالب اینجا است که من با پاسپورت دست داشته با شاهدان که شهادت می دهند که افغانستانی هستم نمی توانم پاسپورت بگیرم ولی یکتعداد هموطنان ما با داشتن پاسپورت های پاکستانی بدون تذکره به مبلغ 7000 ریال آزادانہ و راحت پاسپورت الکترونکی بدست می آورند.
شاید هم در بین اینها پاکستانی ها باشند. چون اندر تیبل است با 7000 ریال که جناب صادقی و شرکای باند شان می گیرند کسی پرسان هم نمی کند و آزادانه تا حال بیشتر از 300 و 400 جلد پاسپورت یا کمتر بیشتر صادر شده به همین روش.

نقط مهم دیگر اینکه فورمه در منزل قونسل و یا در اطاق های این اشخاص خانه پوری می شود ...
همچنان در داخل قونسلگری کارمندان محلی اشخاص خاص قونسل بنام ابراهیم که البته جناب معین صاحب اداری هم از این ابراهیم کم و بیش اطلاع دارد و شخصی هم بنام سید عبدالوکیل است، اینها کسانی هستند تا دیر وقت روز بعد از رسمیت هم با جناب قونسل در داخل دفتر در فعالیت هستند ...
کسانیکه 7000 هزار ریال یا سازش با اجنت های قونسل نداشتن باشد باید تذکره تصدیق شده داشته باشد. هر هموطن البته امکان ندارد 2 درصد ملت هم تذکره ندارد و هویت شان مشخص است با پاسپورت دست داشته شان و با 2 نفر شاهد مشکلات حل می شود ولی از اینکه فساد ورشوت و منافع شخصی قونسل و همکاران ایشان است باید ادامه پیدا کند....

ملت هم به مشکلات و سخت حالتی گرفتار هستند. از یک طرف پاسپورت دست نویس اعتبار خود را از دست می دهد در تمام جهان از طرفی هم پاسپورت گرفتن مشکلات خود را دارد.

در اطراف ساختمان قونسلگری روزانه صد ها تن خوابیده و شخص خود قونسل به آجنت ها و باند خودش راهنمایی می کند.

مینا وردک