-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۵, دوشنبه

تب خبیثه به جان تاجکستان رخنه می کند.

 طالبان وداعشی های تاجک تبار، دست همتایان پشتون خود را در قساوت و خون آشامی، از پشت بسته اند.


دویچه‌وله، به نقل از خبرگزاری فرانسه نگاشته است که مقامات تاجکستان، نسبت به امنیت مرزهایش با افغانستان درنگرانی افتاده و قراراست هزار نیروی مرزی جدید در مناطق نزدیک با افغانستان مستقر سازد.
حدود سه صدو پنجاه هزار نیروی رزمی افغانستان جمع 20 هزار نیروی حاضر درصحنه از سوی امریکا و ناتو، از پس سرکوب یا کنترول نیروهای چند ملیتی تروریستی برنیامده اند؛ هزار نیروی تاجک چه کاری خواهند کرد؟ این، سرخط انتقال جنگ از افغانستان به سوی آسیای میانه است و نخستین دربی که باید گشوده شود، تاجکستان است.
این تب خبیثه، سخت مزمن، غیرقابل زدایش، و پراکنده است. در مرزهای افغانستان، اگر این تب تسری یابد، هیچ کشوری دم خوش نخواهد زد. 
تاجکستان دربرابر این موج سیاه، توان دفاع ندارد و بی هیچ تردیدی، پای قوای روسی درجنگ کشانیده می شود. جالب این است به هر اندازه یی که خواص طالبی و داعشی در افغانستان سهل تر از گذشته در دل و دماغ اکثریت مردم رسوخ می کند، به همان میزان، نفرت نسبت به این پدیده در سطح دولت تاجکستان، داغ تر می شود. عکس این حرکت، در بین مردم تاجکستان است که از همین حالا در روستاها سعی دارند قواره و شمایل خود را به شکل طالب و داعش درآورند. تناقض آشتی ناپذیری به وجود آمده است.
دولت تاجک ریش تراشی جبری را شروع کرده، اما این اقدامات نتایج معکوس دارد. روزی خواهد رسید که گروه های نهی از منکر تاجک، بی ریش ها را تاز درخت ها آویزان کنند. متاسفانه تاجکستان به همان مسیر در حرکت است. یک امکان وجود دارد که روسیه وایران، لشکر درحال ظهور درشمال افغانستان را علیه داعش و طالب به حرکت درآورند؛ درغیرآن، شمال به تنهایی خود، توان ایستادن دربرابر این موج آتش را ندارد.
گزارش هایی وجود دارد که طالبان تاجک تبار و داعشی های تاجک، به مراتب خون آشام تراز طالبان وداعشی های جنوب عمل می کنند. جنون مذهبی اصلاً ربطی به قوم وتبار ندارد.