-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۲, شنبه

تکرارتاریخ درکابل

وحید «عمر»


با الهام از بیانیه های آتشین ملای لنگ وحضرت صاحب شوربازار در سال های ۱۹۲۷-۲۸ همین دیروز در سال ۲۰۱۶ یک ملای تکفیری در موجودیت یک جمعیت کلان اهالی کابل بیانیه داد و شاه امان الله را به دلیل اینکه ریش میتراشیده و بی حجابی ترویج میکرده بی دین خواند. او تاراج تاج و تخت و خزانه دولت امان الله را جهاد خواند و ادعا کرد ملای لنگ ولی الله بود و در جایی که جلوس میکرد٬ وقتی بلند میشد آن زمین به قدرت خداوند سبز میشد. همین جمعیت کلان سرا پا گوش بود و مهر تایید بر لب داشتند. هیچ کسی از میان جمعیت اعتراض نکرد٬ همه تکبیر گفتند...
یعنی شما واقعا چی تفاوتی میان کابل ۱۹۲۸ و کابل ۲۰۱۶ می بینید؟