-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۳۰, چهارشنبه

«کشتی کج» بین فاروق وردک و حنیف «اتمر»

روز های دشوار دکترفاروق «وردگ»


پروندۀ فساد مالی دکترفاروق وردگ، به زخم میمون شباهت یافته والتیام ناپذیر است. طبق گزارش کانال های خاص به «گزارشنامه افغانستان» گروه بندی علیه حنیف «اتمر» تحت رهبری فاروق وردگ، به فاز جدی تری وارد شده است. زمانی وردگ مدعی شدکه حلقات بالای یی دولت دربرابر امضای پیمان مبادلات امنیتی با پاکستان 70 میلیون دالر گرفته اند؛ هدفش غیرازین اتمر کس دیگر نبود.
غنی واتمر هیچ کاری علیه فاروق انجام ندادند. این، یک راز سر به مُهر است. وردگ درعوض، به میانجی گری چند جهادی، از عطا محمد «نور» صلاحیت مدار بلخ پوزش طلبید و ظاهراً غائله به خاموشی رفت؛ اما تیم بلخ، ضربت سختی بر فاروق حواله داد و آبروی هرچه داشته ونداشتۀ او را برباد داد.
درتازه ترین اطلاع واصله، آمده است که دکتروردگ به سختی درتلاش است تا از طریق اکرم خپلواک نماینده ویژه رئیس جمهور، به اتاق تصمیم گیری درارگ جای پایی برای خود بازکند. تلاش ها نتیجه نداده، مصافاً دکتروردک که به کرسی ریاست دارالانشای شورای عالی «چشم سرخ» کرده بود، امری پا درهوا شده و حتی خپلواک درمجلس خصوصی تصریح کرده که « از دست وردگ صاحب به بینی رسیده ام.»
خپلواک توضیح داده که ودرک صاحب به سختی اصرار دارد که «سفارش» کن که یک بار «داکترصاحب اشرف غنی» مرا به حضور پذیرا شود که «من خیلی حریف دارم و همه دربدنامی من، دست به دست هم داده اند.» معلوم است که حریف دو تا است: والی بلخ وحنیف اتمر.
زور هیچ کسی به این دو حریف نمی رسد.
چکیدۀ  پیام وردک به دکترغنی این است: خدماتی بزرگ برایت انجام میدهم! اما حریف تسخیر ناپذیر وی ( حنیف اتمر) از بالا همه تحرکات وی رصد می کند. فاروق قصد براندازی حنیف اتمر را دارد.
پریشانی فاروق درین است که نه پول کارساز است ونه التماس و نه زور آوری و فاش گویی.