-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه

اتحاد با عربستان، مملکت ما را تجزیه می کند.

عربستان بالذات یک کشورتروریستی است. افغانستان با پول عربستان در سه مرحله ویران شده است.
حکام لرزان کابل، به درستی درین باره اندیشه کنند. اتحاد با عربستان، سقوط و تجزیه افغانستان خواهد بود.


سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی می گوید:

"اهمیت این ائتلاف و چگونگی اهداف آن موضوع است که هنوز زیر بررسی های حکومت افغانستان قرار دارد و باید بگویم که تاکنون حکومت افغانستان در این راستا تصمیم خود را نگرفته است، سوالات و موضوعاتی که ما مطرح کردیم، تاکنون پاسخ آن را درنیافته ایم و زمانیکه پاسخ دریافتیم، موضع ما را روشن خواهیم ساخت که آیا جز این ائتلاف خواهیم بود و یا نه، اما در اصول از هر تلاشی که در برابر تروریزم باشد، ما از آن حمایت می کنیم."