-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

تجاوز به زن، ربط مستقیم به اسلام دارد.

از برگه عمر«فیض»

درمورد فاجعه شب سال نو در کلن آلمان
مینا احدی

فاجعه ای که در شب سال نو در کلن اتفاق افتاد، سازمان یافته بود. اینرا کم کم پلیس هم اذعان میکند. ما به محض خبردار شدن از واقعه در مورد این موضوع مهم در مورد تعرض به زنان و ایجاد فضای وحشت برای زنان وارد کارزاری شدیم که در درون جامعه آلمان توجه ها را بخود جلب کرده بود. این جامعه زخم خورد از جانب مردانی که عربده میکشیدند و با دهانهای کف کرده، به زنان بی حرمتی کرده و لباسهای زیر زنان را با خشونت از تن آنها بیرون می آوردند.
آیا برای من و تو که از دست اسلامیها فرار کرده و یا با فرهنگ و سنت اسلامی آشنا هستیم این رفتارها آشنا نبود؟ آیا برای همه زنانی که از اسلام و مردسالاری و حکومتهای زن ستیز اسلامی فرار کرده اند این صحنه های منزجرکننده آشنا نبود؟

تعدادی گفتند ساکت باشیم راستها سوء استفاده میکنند. پلیس هم سعی کرد ساکت باشد و هیچ نگوید. اما قرار است چه کسی از زنانی که از دست این وحشی ها گریختند دفاع کند. من وظیفه خودمان میدانستم حرف بزنم و اصرار کنم که موضوع روشن شود. در رسانه های آلمانی به همت فشار مردم از ما استقبال کردند، این بار دیگر رهبر اسلامیها نبود که در این مورد حرف میزد، من کمونیست بودم که از طرف میلیونها نفر مدافع حق زن و میلیونها مدافع مدرنیته و احترام به زنان و میلیونها فراری از دست اسلامیها در رسانه های متعددی رفتم و گفتم که اگر علیه راستها هستید باید درخواست روشن شدن این واقعه را بکنید. باید روشن شود که هر مسلمانی در خیابان لباس زیر زنان را از تنشان بیرون نمی آورد. باید بروید و بگویید این جنایات را دیده ایم. اینها برای ما صحنه های آشنایی است اما از سوی گله های حزب اللهی، باید از حرمت پناهنده دفاع کرد و گفت هر پناهنده ای با دیدن زنان آزاده به آنها حمله نمیکند. این یک حرکت سازمان یافته از جانب جنبش معینی میتواند باشد و باید بررسی شود.

ما این کار را کردیم. در سخنرانی ام در روز بعد از این واقعه و در رسانه ها گفتم که این ربط مستقیم به اسلام و جایگاه زن در اسلام دارد و گفتم که دولت آلمان باید به امتیاز دادن به جنبش و سازمانهای اسلامی در قلب اروپا پایان دهد. امروز با گاردین و کریستین ساینس مانیتور من و لیلا شعبانی و نسان نودینیان حرف زدیم. من سپس با ذ د اف مصاحبه کردم، قبلا با فاینشنال تایمز و تلویزیون دوویچه وله آلمانی حرف زده ام . البته بخش فارسی دوویچه وله و بی بی سی و غیره تنشان از شنیدن نام ما کهیر میزند این را همه میدانند. اما ان ت فا و ام د ار و بسیاری با من مصاحبه کردند و تمایل به تغییر سیاست دولت آلمان درمورد اسلامیها در جامعه زیاد است. روز یکشنبه نیز در تلویزیون او ار اف اطریش خواهم بود و امیدوارم با این فعالیتها بتوانیم نقش جدی تری در پس راندن جنبش اسلامی در اروپا بازی کنیم و همزمان از حرمت و حقوق میلیونها پناهنده فراری از دست اوباش اسلامی و در دفاع از سکولاریسم و حقوق زنان دفاع کنیم.