-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۸, جمعه

دعا خوانی به ملاعمر، روا، به شیخ نمر ناروا؟

افغانستان، کشور چند فرهنگی، دومذهبی و پنج زبانه است.


سید عیسی حسینی مزاری رئیس مراکز اجتماعی و فرهنگی (زنجیره یی)  تبیان درافغانستان، اعدام نمر باقر النمر را تکبر و خود خواهی مقامات سعودی عنوان کرد:

" حکومت عربستان چرا النمر را شهید کرد چرا نمر همگام با یکی از سران القاعده به شهادت میرسد، مطالعات که کردند ایجاد تفرقه و نفاق بین مسلمانان این یکی از اهداف حکام ال سعود است. "

برخی ناظران درافغانستان، بر عیسی مزاری خرده گرفته اند که چرا قصد دارد مراسم فاتحه و دعا برای گرامیداشت از شیخ نمر در کابل برگزار کند. حضرت شاه دوشمشیره که بیش از هزار سال است مکان مقدس شمرده می شود، مگر چه حسنی داشت که یادبود از یک عالم اسلامی (شاخه شیعه) نداشته باشد؟  مگر از مراسم فاتحه گیری و دعا خوانی برای ملاعمر در کابل ( به طورنیمه رسمی) زمان زیادی سپری شده است؟

شیخ نمر، یک نفر افغانستانی را نکشته بود اما ملاعمر، بنیاد افغانستان را برانداخت و صد ها هزار کشته و معلول، و عصبیتی جبران ناپذیر قومی را به عنوان یادگار نقدینه خویش به افغانستان تحفه داده است. گورستان اعضای القاعده در قندهار، سال هاست که به زیارتگاه های مردم مبدل شده است. چه می شود کرد؟ اگر قرار است به عقاید و باورهای شاخه های اسلامی احترام گذاشته شود؛ مجلس گیری برای شیخ نمر درکابل، امری کاملاً عادی است.
اگرتبجیل از قصاب نامور- ملاعمر- بُعد سیاسی وقومی داشت؛ یادمانِ شیخ نمر، جنبه مذهبی و سیاسی می تواند داشته باشد.