-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱, پنجشنبه

آیا حذف «طلوع» پیش شرط طالبان نبوده؟

آیا تلاش ها برای پایان شبکه طلوع با مصالح سیاسی در سطح کلان گره زده شده است؟


شبکه «طلوع» از ابتدای ظهور، با دشمنانی شبکه یی و کثیرالمحور در داخل افغانستان، به شمول بخشی از دستگاه حکومت و حلقات دل تنگ محافظه کار مواجه بود. حکومت پاکستان در سطح منطقه، در چندین نوبت، نخستین کشوری بود که پخش برنامه های طلوع را در آن کشور قدغن کرد. گذشته ازین، طلوع به داشتن رابطه مستقیم با سران «ضد طالبان» و فارسی گرایی، ایران
گرایی و اشاعۀ «فحاشی» و دیگر جفنگیات عقب گرایان، شهره بوده است.

تحلیل حمله برطلوع حداقل این گونه می تواند مطرح شود که بساط شبکه طلوع تا شروع دور بعدی مذاکرات «صلح» درپاکستان، یا برچیده شود و یا دستخوش چنان خوف وهراسی شود که دیگر نتواند کمر راست کند.

با توجه به سابقه مخالفت محافظه کاران در سراسر افغانستان، می توان افکار خود را به دور چنین امکانی، بچرخانیم که در مذاکرات اخیر و چانه زنی های مرموز عقب صحنه بین سازمان دهنده گان نشست «چهارجانبه»، ممکن است طالبان در فهرست مطالبات پیش شرطی خویش، بر غیرفعال کردن دستگاه سخن پراکنی تلویزیون «طلوع» تاکید کرده باشد. چون ازقراین برمی آید که امتیازاتی بسیار درشت به طالبان در نظر گرفته شده است و انداختن خیمه یی تبلیغاتی مثل طلوع از چنین پیروزی، چیزی کم نمی کند. به باور آنان، ظرفیت اقتصادی طلوع در حدی است که در جایی دیگر، با نام جدید، دم ودستگاهی دیگر راه بیاندازد.

از نظر گروه چهار جانبه، صلح، یا مونتاژ بخشی از طالبان به سیستم غراضۀ دولت کابل، از نظر فواید استراتیژیک، به خصوص خوشحال ساختن پاکستان و رهبران طالبان، و همچنان دسته جات «ستون پنجم» به مراتب حیاتی تر از ادامه شبکه طلوع است.
مثال ثقه درین زمینه آن است که ظرف 24 ساعت، تمام کاربران وابسته به شبکه های تروریستی افغانستان در گسترۀ فیس بوک، کشتار کارکنان طلوع را جشن گرفته اند.