-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۵, دوشنبه

کشور خسربره ها

هیچ کس از هیچ مرجعی ندارد؛ خدا، که دیگر در روح منحرفان تبعید شده است.


به گزارش شبکه اطلاع رسانی، والی نیمروز علاوه بر اتهام هایی که بر وی می بندند، از روزی که به عنوان والی بر این ولایت گمارده شده است، 10 نفر از افسران پولیس این ولایت را برطرف کرده است.

وی 2 خسربره ای خود را سر پل مرزی بین افغانستان و ایران ایستاده کرده که از هر موتر باربری ایرانی از فی موتر سی هزار تومان اخذ می نمایند.

عثمان جانباز کمیسار سر پل ابریشم هم از والی کمتر نبوده فی نفر ده هزار افغانی از هر افغانستانی اخذ نموده که انها را به شکل قاچاقی آن سوی مرز تیر می کند.
از هر موتر اضافه بار هم یکصد و پنجاه هزار تومان اخذ می نماید.

تنش های لفظی بین والی و مدیر امنیت که چرا خبر ها را به مرکز می رساند، بالا گرفته است.

همچنین شایعه است که والی نیمروز مبلغ پنج لک افغانی ماهانه از ریاست گمرگ این ولایت اخذ می کند.