-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۲۴, پنجشنبه

چقدر زود به جلالتمأب های تبلیغاتی تبدیل می شوند!


حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه گفته است که مردم افغانستان در طول دو ماه شاهد تغییر اساسی در زمینه صلح خواهند بود.
آقای حکمت خلیل! در قریب چهل سال٬ آن چنان«تغییراتی» در جهت امحای نظم وتوسعه٬ و تجزیه اجتماعی رونما شده است که تنها بازسازی لفظی آن در چهارچوب زمانی ( مفروض) در نمی گنجد. پاکستان وامریکا علی العجاله یک پل استحکام پوده ( برای یک بار عبور) طراحی می کنند. شما اولترسیاست داخلی و ادبیات رسمی دربرابر پاکستان را اصلاح کنید.
شما به جای «مرز یا سرحد» هنوز ترکیب «خط دیورند» را به کار میبرید و بدین وسیله کاذبانه خود را تسلی میدهید. این تسکین های دروغین، پس درد های استخوان شکن دارد. انتظار صلح صادقانه از پاکستان را هم دارید؟