-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۷, پنجشنبه

وحشت درکابل

تصویر سمت راست، یک مقام وزارت داخله را نشان میدهد که پلیس ترافیک را به این حال و روز رسانده است.


یکی از منسوبین بلند رتبهء وزارت داخلهء افغانستان،یک افسر پولیس ترافیک را به دلیل اینکه مانع عبور غیر قانونی موتر حاملش از جاده گردیده بود، به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده است. این تصاویر توسط مردم محل گرفته شده است.شاهدان عینی رویداد، نمبر پلیت موتر این منصب دار وزارت داخله را ( 2640 ) گفته اند.