-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۹, جمعه

ضیاء مسعود: درین حکومت «رهبرسیاسی» زیاد است.

احمد ضیا مسعود روز پنج شنبه در "سیمینار علمی افغانستان" درد دل کرد.
معلوم می شود که از الف تا ی، راه را گم کرده اند. ضیاء مسعود می گوید:
" تقسیم پوزیشن های مهم در حکومت وحدت ملی متاسفانه سیاسی و قومی شده است و کسانی را می گمارند که وفاداری سیاسی به رهبران سیاسی دارند. این فرصت ها طلایی که جامعه جهانی میخواهد کشور ما را کمک کند این فرصت ها را ما قربانی تقسیم قدرت میان جناح های سیاسی کرده ایم. در حکومت وحدت ملی آنقدر رهبران سیاسی زیاد است که هر کدامش اگر دو نفر و یا سه نفر خود را معرفی کنند، هرچند زیاد معرفی میکنند اما اگر همین اندازه هم نفر معرفی کنند فکر کنید که چقدر تلاش شان را برای پیدا کردن نفوذ در نهاد های دولتی نشان میدهد. "