-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ دی ۱۹, شنبه

اگر مرد استید، با یک کتله میلیونی بیایید!

اکانامیست
درین روزها، مقامات ورسانه های غربی مزمزه می کنند که اوقات افغانستان تلخ است وباید دو باره لشکر کشی کنند. چه کسی شما را گفته بود که بیایید و چه کسی گفته بود؛ بروید. اگر به اصطلاح مردم «جان تان را خارش گرفته» بفرمایید، بسترکوهستانی درانتظار است.


مجله اکانامیست در شماره اخیر خود باز هم موضوع افزایش جنگها در افغانستان را مورد بررسی قرار داده، می‌نویسد با بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از افغانستان، کندی در روند کار حکومت، ناکامی در تلاشها برای آغاز پروسه صلح، ایجاد اختلاف در صفوف رهبری طالبان و نبود یک ستراتیژی شفاف امریکا برای افغانستان زمینه را برای خشونتها و جنگهای بیشتر در افغانستان فراهم کرد.

به نوشته مجله، هر چند حکومت وحدت ملی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بیشتر با امریکا همکار می‌باشد و توانسته است مبارزه با فساد اداری را هم تا حدی آغاز کند، اما با آنهم کار شاید و باید برای رفاه افغانستان انجام نشده است.

از سوی دیگر به نوشته مجله اکانامیست پاکستان هم با وجود تعهدات پیهم که در پروسه صلح افغانستان کمک می‌کند و صدراعظم و لوی درستیز قوای این کشور در مقطع های مختلف وعده کرده اند که خواهان صلح در افغانستان می‌باشند، اما در عمل کدام پیشرفتی در پاکستان در این مورد دیده نشده و هنوز هم حلقه های در نظام پاکستان هستند که می‌خواهند یک حکومت ضعیف و آسیب پذیر در افغانستان حاکم باشد.

مجله می‌افزاید تا این عوامل داخلی و خارجی ذکر شده از راه برداشته نشوند باز هم حرکت افغانستان به مسیر صلح و رفاه با موانع رو به رو خواهد بود.