-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

حکومت کابل نباید طالبان پاکستان را اذیت کند.

گزمه پاکستان ظاهراً به خاطر این است که تندروان از خاک افغانستان وارد پاکستان نشوند!


یک مقام وزارت داخلهء پاکستان گفته است، که با در نظرداشت حملات مرگبار در پاکستان از جملۀ حمله بر پوهنتون باچا خان، تصمیم گرفتند تا گزمه و نظارت را در امتداد خط دیورند افزایش بدهند.

این مقام که نامش ذکر نشده، در صحبت با روزنامۀ اکسپرس تربیون پاکستان گفته است که شورشیان به آسانی از خاک افغانستان داخل پاکستان می شوند و حملات تروریستی را انجام می دهند.

مقام های پاکستان می گویند، در امتداد خط دیورند تلاشی بدنی افراد مشکوک افزایش یافته است.

حکومت پاکستان برای جلوگیری از ورود افراد و وسایط به خاک پاکستان، موانع را در بیش از چهار و نیم صد کیلومتر ساحه در امتداد خط دیورند هم ایجاد کرده است.

روزنامه اکسپرس تربیون پاکستان اخیراً به نقل از عاصم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان گزارش داد، افرادی که بر پوهنتون باچا خان در چهارسده حمله کردند با افغانستان تماس های تلیفونی برقرار کرده بودند.