-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۷, چهارشنبه

درداخل حکومت، طالب پرستی به امری مصلحتی و ناگزیر تبدیل شده است. این مسأله درشرایطی بخت تاریخی مملکت غروب کرده، یک اندازه قابل درک است؛ اما جنگ علیه طالب پرستی و ضدیت نهادینه شده علیه طالب نیز برای بخش بزرگی از کشور، یک مسأله حیاتی است. بنا برین، ( متأسفانه) جنگ هم درداخل حکومت وهم در خارج از آن، بین این دو پدیده، دایمی خواهد بود. 
از نظر فکری در خون طالبان، سموم عربیت، تکفیر و استراتیژی آی،اس، آی درجریان است. هرنوع صلح دروغین و مؤقت، پیش درآمدِ یک جنگ به مراتب شدید تر خواهد بود. کشور، بی سروصدا و بدون اعلام رسمی، به حوزه های خود مختار تبدیل شدنی است.