-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۵, یکشنبه

20 هزار فرزند فاقد هویت در خراسان سر گردانند!


320 هزار افغان و عرب در خراسان بر اساس برآوردهای آماری 20 هزار فرزند فاقد هویت در خراسان رضوی وجود دارد. آنها نتیجه ازدواج غیر رسمی و غیر قانونی زنان ایرانی با اتباع خارجی (بخوانید افغان و عرب هائی که در خراسان مستقرند) هستند.
مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارجی در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفته است:
شش هزار و 700 ازدواج غیر قانونی و غیرمجاز در این استان داریم.
وی اضافه کرد: حجم قابل توجهی از این ازدواج ها غیررسمی انجام گرفت .درحالیکه آنها، گذشته از توافق طرفین، باید مجوز رسمی دولت را دریافت کنند.
بر اساس آمارها در خراسان رضوی بالغ بر 320 هزار تبعه خارجی (افغان و عرب) وجود دارد که از این تعداد 250 هزار نفر دارای مدارک اقامتی و قانونی و کارت آزمایش و غیره هستند و مابقی غیر مجاز محسوب می شوند.
95  درصد این اتباع خارجی که عمده آنها افغان ها هستند در مشهد ساکن هستند، سه درصد در مهمانشهر تربت جام و دو درصد  درسایر شهرستان های استان سکونت دارند.