-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

نقشه جنگ 2016 روی میز نیویورک تایمز است!

معلوم نیست که درین میان، نجیب شریفی از روی کدام مدارک فتوای نیویورک تایمز را قایم تکرار کرده است.


روزنامۀ نیویارک تایمز به حمله بر دو کارمند یک رادیو در بغلان توجه کرده است.

محمد ابراهیم هاشمی ۲۲ ساله و محمد موسی هاشمی ۲۰ ساله، شام پنجشنبه گذشته در پلخمری هدف حملهء افراد مسلح قرار گرفتند.

نیویارک تایمز می نویسد، به بدن محمد ابراهیم هاشمی، ادیتر بخش خبر و مسئول برنامه های سیاسی و فرهنگی رادیو ادیب، یک مرمی اصابت کرده و او در شفاخانه در حالت کوما به سر می برد.

به نوشته روزنامه، برادر ابراهیم، موسی که به شدت مورد لت و کوب قرار گرفته بود، از شفاخانه مرخص شده است.

روزنامه می نویسد، هرچند مسئولیت این عمل را کسی به عهده نگرفته، اما گمان می رود طالبان که حملات مرگبار را بر کارمندان رسانه ها درین اواخر افزایش داده اند، این کار را انجام داده باشند.

نیویارک تایمز به نقل از موسی هاشمی می نویسد، او و برادرش چند بار از طریق تلیفون تهدید شده بودند و به آنها گفته شده بود که اگر وظیفه را ترک نکنند، کشته خواهند شد.

به نوشته روزنامه، هاشمی گمان می کند که در حمله بالای شان طالبان دست دارند، زیرا در گذشته از سوی این گروه تهدید شده بودند.

روزنامه به کشته شدن هفت کارمندان تلویزیون طلوع در کابل و محمد زبیر خاکسار، خبرنگار و طنز پرداز در ننگرهار هم اشاره کرده است.

به نوشته روزنامه، خاکسار چند بار از سوی داعش به مرگ تهدید شده بود.

نجیب شریفی، رئیس کمیته مصئونیت خبرنگاران به نیویارک تایمز گفته است، ۲۰۱۶ سال بسیار مرگبار برای خبرنگاران در افغانستان خواهد بود.

روزنامه در ادامه می نویسد، در تکتیک جنگی طالبان تغییرآمده و این گروه جنگ علیه رسانه ها را آغاز کرده است.