-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

عربستان، با 20 کشوری که در تاریخ شان هیچ جنگی را نبرده اند، رزمایش "رعد شمال" برگزار می کند! فروپاشی نظام پوسیده در عربستان، در جنگ احتمالی در سوریه اتفاق خواهد افتاد. طلا پرستان عربستان، اسلحه دارند؛ مورال و ظرفیت جنگیدن ندارند. خدا زده گی تاریخی یعنی این!