-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

قیوم «کوچی» درگوش طالب چه میگفت؟

قیوم «کوچی» یکی از چهره هایی است که مانند هما «سلطانی» بی پرده از طالبان حمایت می کند.


برخی مطالب در مورد عبدالقیوم «کوچی» منتشر شده و هم منتشر نشده. گفته شده که وی کاکای رئیس جمهور است و به حدی احساساتی  حرف میزند که بعضی اوقات آن چه را که نباید بگوید؛ میگوید. در نشست اخیر درقطر،  نیات پنهانی شماری از افراد بی پرده بیان شده است. یک شاهد عینی اشاره داده که در نشست قطر، بازار چاپلوسی دربرابر طالبان به حدی گرم بود که نوعی رقابت شروع شده بود. هم افراد سیاسی و هم هیأت مختلط، (که درکاسه دست پیش می کنند) پیشانی طالبان را نگاه میکردند.

در دقایق تفریح یا صرف غذا، قیوم «کوچی» در نقش یک مشردادخواه و به شدت خادمِ؛ اما ظاهراً بی معاش، چنان با نفرات خونسرد و مظنون طالب، خودش را «شیروروغن» جلوه میداد که حتی طالبان از گپ زدن عادی با وی به دلهره افتاده بودند.

قیوم خان هر لحظه دهان خود را بیخ گوش این طالب و آن طالب نزدیک می کرد. او برای آن ها چه میگفت؟ یک ناظر حاضر درآن جا اشاره داده است که قیوم  به حساب خودش، برای طالبان البته با لحنی برده وار و به شدت مبالغه آمیز که حتی به نحو خنده آوری خودش را کوچک می ساخت؛ خط و رهنمود می داد که اول باید کجا و چه کسانی را بزنند؛ از صحنه بردارند تا موانع ازسر راه صلح برداشته شود.
همین منبع می گوید که وقتی قیوم تلاش داشت که طالبان را به زدن اقامت گاه استاد سیاف به قناعت برساند، یک تن از طالبان به خود قیوم «کوچی» سفارشات ووظایفی را بیان کرد که باید در کابل انجام بدهد. او پیوسته تایید می کرد که طالبان «رشتیا وایی»، «رشتیا وایی».
شاهد صحنه می گوید در جریان صحبت های خصوصی در گوشه سالن، نام «عطا، عطا» را از زبان قیوم شنید. وی می گوید: حرکات قیوم خان دربرابر طالب، چنان کرنش گرانه، حقیرانه، پوچ و سبک بود که به شخصیت یک ریش سفید پشتون جورنمی آمد و دلقک های خسی شدۀ دربار های سلاطین کم بضاعت را به خاطر زنده می کرد. 

بیش ازین، جزئیات رو نشده. یک تعداد از نفرات «ائتلاف شمال» سعی دارند اتحادی اعلام ناشده بین گروه طالبان و کرزی- فهیم را که قبلاً درجریان چندین دور معامله به وجود آمده بود؛ کماکان تمدید کنند. طالبان تا کنون به «لفظ» خود ایستاده اند و به هیچ یک از اهداف منقول یا غیر منقول وابسته به مارشال فهیم حتی بعد از مرگ وی، حمله نکرده اند. اما مثل آفتاب روشن است که پروسه صلحی که  آن چنان با توطئه ودسیسه های آشکار روی دست گرفته شده بود و این چنین از سوی قیوم ها دنبال می شود، به هیچ نتیجه یی که برای طالب و پاکستان به طور پایدار مطلوب باشد، نخواهد رسید. تحرکات این شخص برضد تمام مردم افغانستان است.