-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۳۰, جمعه

دولت ترکیه، دریک باتلاق افتاده است. هم داعش را (درظاهر امر) دشمن خود می داند، هم دولت بشار اسد را و هم با کردهای سوری (YPG) سر عناد و ستیز دارد. از سوی دیگر با روسیه نیز به عنوان مهم ترین قدرت خارجی فعال در سوریه امروز سر عناد و ناسازگاری دارد. پس کدام عقل باور می کند که در بحرانن کنونی، جان سالم به در ببرد؟!