-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۷, شنبه

چرا جیرۀ «شورای صلح» قطع شد؟

مأموریت شورای صلح براساس درخواست پاکستان و طالبان منقضی شده است.


عطاء الله «لودین» از اعضای رهبری «شورای صلح» از قول دکترغنی خبر داد که معاش «شورای صلح» از سوی امریکا و بریتانیا قطع شده است. مخارجی را که انگلیس و امریکا درین مدت تأمین کردند، برای حفظ موازنه در میان گروه های متخاصم بود.
قطع مأموریت شورای صلح، همانا زدن مُهر ابطال بر حل بحران افغانستان براساس مذاکرات «بین الافغانی» است. حالا برای برخی ها که از بس افغانیزه گفته دهان شان کف می کرد؛ اثبات شده باشد که جنگ جاری، «بین الافغانی» نیست که حل آن «افغانیزه» شود.

شورای صلح از ابتکارات کرزی- فهیم به هدف دور زدنِ امریکا وانگلیس بود که درنیمه راه درجا زد. مسابقه برسر جلب رضایت طالبان بود. کرزی- فهیم بیهوده ایقان کرده بودند که مضمون جنگ، اسلام وقومیت است. کار به جایی کشید که آی،اس، آی از سر شوخی با کرزی- فهیم یک بازی کودکانه راه انداخت و یک دکاندارِ سرسرک ساکن کویته را لنگوته و ریش آراست و روانه ارگ کرد و سپس آن را فاش کرد!

درهمان زمان، ظاهراً چند دکانداردیگر، از چند منطقه به دیدار فهیم خان در کارته پروان هم می آمدند و به نام اسلام وافغانیت وازین مسایل به یکدیگر دروغ می گفتند می رفتند. اما هیأت طالب، درنوبت سوم طی سال های 2009 – 2010 از ارگ و کارته پروان دست خالی نرفتند. آن ها، لفظ ووعده رهایی هزاران طالب را به عنوان پیش شرط «اسلامی» و حساب قول «برادرانه» از فهیم گرفتند ( ازکرزی قبلاً گرفته بودند.) و از همان زمان، شکست آن ها شروع شد. مرحله بعدی، ترور استاد ربانی بود که حدیث مفصلی است ازین مجمل.
علت پایان دادن به مأموریت دروغین شورای صلح، تقاضای رهبری طالبان و پاکستان است. دیگر، بحث «افغانیزه سازی» به زباله رفته و مداخله قدرت های نوظهور- هند وایران- در قضیه، گراف خطر را بالا برده است. حالا حساب وکتاب در دست انگلیس وامریکا و پاکستان است که چه «نقشه» یی راه می اندازند. ختم افغانیزه سازی یک مرحله پیشرفت به شمار می آید؛ مگر، راه حل، هنوز نا پیداست. با آمدن طالب به حکومت کابل، پاکستان یک گام دیگر به تحقق استراتیژی خود نزدیک می شود؛ اما درعوض، جنگ از حالت تفرق، به حالت تمرکز گذار می کند.
طالب، یک نقطه گسل است. هرگز نماد یا عامل پیوند نخواهد بود.