-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۸, شنبه

من سخنان هیلی ارشاد را شنیدم. هیچ اهانتی به هیچ کسی نکرده. کج بحثی هایی از نوع داعشی و دیوبندی بازی فقط یک مصیبت مغزی است.