-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

وحشت «شعوری» طالب یا «جهیزگِر» طالب؟

روز نامه سرنوشتروزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقاله اش جنگ جاری را مجبوریت نه بلکه وحشت شعوری خوانده است.

سرمقاله نویس گفته است که دیروز در شهر کابل و شماری از ولایات افرادی بی گناه زیادی کشته شدند اما پرسش این است که جواز این قتل ها و وحشت از کجا بدست میآید؟

سرمقاله نویس نوشته است که طالبان جنگ جاری را مجبوریت خود می خوانند اما گفته است که این چگونه مجبوریتی است که فردی می آید و با انجام حمله انتحاری افراد بی گناه را به قتل می رساند.

به باور سرمقاله نویس سرنوشت، در جنگِ که در افغانستان ادامه دارد هیچ ارزشی وجود ندارد به جز از منافع استخبارات بیگانه ها.
نشریه «کابل پست» ساده لوحانه نوشته است که مراکز نیروهای امنیتی باید از شهر به بیرون انتقال گردند تا مردم قربانی حملات مخالفان مسلح دولت نشوند. نویسنده این نشریه باور کرده است که طالب، فقط و فقط به جان «مراکزنیروهای امنیتی» می آیند؛ ظاهراً حمام خون درکابل و کشتار خبرنگاران را فراموش کرده است.