-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه

ترکیه مانند محافظه کاران سنتی در افغانستان، هرگز درصدد اصلاح نگاه و مغز خود نسبت به حقوق کُرد ها برنمی آید. خودش را در جنگ کُرد ها در سوریه درگیر کرده، و جنگ دیگر را با نیروی قوی تر کُرد یعنی حزب کارگران، به پیش می برد. این اجندا ترکیه را پارچه پارچه خواهد ساخت. زور گویی اکنون جواب نمیدهد.