-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه

خشم وزیر کرزی علیه امریکا

میرمحمد امین «فرهنگ» می گوید امریکا اردوی ملی را به طور قصدی ضعیف نگهداشته و به طور قصدی جنگ را شدت بخشیده است.


میر محمد امین «فرهنگ» وزیر تجارت در دولت کرزی، در گفت وگو با برنامه «آماج» شبکه یک، اظهار داشت که نیروهای امنیتی افغانستان، به طوری عمدی ضعیف نگاه داشته شده اند و افزود: آمریکا هم اکنون پی در پی اعلام می کند که جنگ شدید است، این موضوع را تایید می کنیم اما در کنار این اعلان ها یک برنامه سیاسی هم در جریان است که به طرف مذاکرات برویم. یعنی خارجی ها موضوع جنگ و صلح را به طور موازی به پیش می برند. در این هم هیچ شکی نیست که ما در جنگ موفق نیستیم. مساله دندغوری و دند شهاب الدین برای ما ثابت می سازد که نیروهای امنیتی ما باتمام توانایی که به خرج می دهند، باتمام شجاعت و از خود گذشتگی که دارند ، نمی توانند در جنگها موفق شوند چرا که به آنها اجازه داده نمی شود همان قدر بر دشمن غلبه کنند که حداقل برق کابل را به راه اندازند.

فرهنگ، با بیان اینکه آمریکا خواهان اتمام جنگ در افغانستان نیست، گفت: در حالیکه ما با آمریکا پیمان امنیتی امضا کرده ایم، آمریکا به هیچ کدام از مفاد آن عمل نکرده و نیروهای امنیتی ما از هیچ لحاظ تجهیز نمی شوند. در حال حاضر طالبان پیشرفته ترین تجهیزات را دارند ما این سلاح ها را نداریم و همیشه در عملیات به دلیل کمبود تجهیزات عقب نشینی می کنیم. این موضوع نشان می دهد که اراده ای برای پایان جنگ در افغانستان وجود ندارد. این نشان می دهد که خارجی ها باشعار آوردن صلح و پایان جنگ به افغانستان آمده اند و به دنبال دوام حضور خود در اینجا هستند اما هیچگاه آن را عملی نمی کنند چرا که این کار را به نفع خود نمی دانند. آنها از بودن در افغانستان منفعت هایی می برند که می خواهند تا تحقق کامل آن در اینجا باقی بمانند. حتی اگر به قیمت خون کودکان و فرزندان و پیر و جوان این سرزمین تمام شود.