-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

روسیه از پروسۀ هیچ حمایت کرد.

روسیه بیش از دیگران کف دست امریکا و پاکستان را میخواند و میداند که صلح افغانستان واقعیت ندارد.


الکساندر مانتیتسکی سفیر روسیه در کابل گفت:

"به نظر ما جنگ راه حل نیست و ما به همین منظور از روند گفتگوهای صلح افغانستان حمایت می کنیم. همچنان ما به این باور هستیم که این روند به رهبری خود افغان ها به پیش برده شود و در نتیجه آن حکومت افغانستان و طالبان با هم کنار بیایند."
  در سومین دور نشست چهار جانبه در اسلام آباد ادعا شد که برای تعیین چارچوب انجام گفتگوهای صلح با طالبان توافق شده است؛ اما کنفرانس خبری جنرال کمپبل، درکابل سرشار از تهدید و خط کشی های پیشاپیش برای گروه طالبان بود.
روسیه مترصد تحولات در شمال است و به مذاکرات تحت رهبری پاکستان وامریکا چندان ارزشی قایل نیست. مذاکرات صلح افغانستان با این طریقی که دنبال می شود، بازگویی همان داستان کهنه وبی حاصل به نفع پاکستان وامریکا است که هدف اساسی اش، «حفظ جنگ» در افغانستان است.
عواقب پروسه یی که هدف آن حفظ جنگ و گذار از یک جنگ به جنگ دیگر باشد، هرچیزی می تواند باشد؛ جز صلح.
محور ایران، هند و روسیه درحال شکل گیری است و اوضاع برای هیچ بازنده یی رحم نمی کند.