-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

خیانت وبی عدالتی در افغانستان

محمد ظاهر «قادری» اطلاع داد: منیر جوانی که (روز دوشنبه) اول فبروری 2016 در ساحه دهمزنگ کابل با آغوش گرفتن فرد انتحاری جان اش را به حق سپرد...
اشاره: 
حامد کرزی، دکتر سپنتا هما سلطانی، شکور دادخواه، قیوم کوچی، حواریون معامله گر مارشال فهیم و آن جنایت اندیشانی که هزاران آدم کش خون آشام را به خاطر حفظ موقعیت شخصی خویش، نوازش کرده و آزاد کردند؛ از دیدن این نگاره چه احساسی برای شان دست میدهد؟