-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

تب ویرانی دو باره به جان بوسنیا افتاد.

دو هزار زن فریاد زدند که «حجاب حق ماست.»
اشاره: دور اول، بوسنیا به وسیله ناتو نجات یافت، این بار، به سوی تهلکه روان اند.


حدود دو هزار نفر عمدتاً زنان در پایتخت بوسنیا، به خاطر منع پوشیدن حجاب و چادر در محاکم و دیگر نهاد های قانونی، دست به تظاهرات زدند.

معترضان دیروز حدود یک ساعت در مرکز شهر سرایوو به راهپیمایی پرداخته وشعار های را انتقال می دادند که در آن "حجاب حق ماست" نوشته شده بود.

این تجمع بعد از آن راه اندازی شد که شورای عالی قضا در بوسنیا در این اواخر استفاده از نماد های مذهبی را در نهاد های قانونی ممنوع قرار داد.

این تصمیم بوسنیا از سوی رهبران کشور های که حدود ۴۰ درصد نفوس آنها را مسلمانان تشکیل می دهند، تقبیح شده است.