-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه

«رویترز» و «راشیا تودی» روز چهارشنبه ۲۸ دلو   گزارش کردند که مواد رادیواکتیو «بسیار خطرناکی» در عراق به سرقت رفته است و مقامات این کشور در حال جست‌وجو برای یافتن این مواد هستند. گپ هایی جسته وگریخته مطرح است که داعش ممکن است به آن دست یافته باشد!