-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

رمضان خود را به شاخ گاو برابر کرد!

طارق «مرزبان» گزارش کرد:


رمضان رئیس دفتر والی کابل در حالت نیشه در جاده شمالی با یک موتر کرولا تصادم کرد. هفت تن از اعضای خانواده جنرال فهیم قایم شدیدا زخمی شده اند.
دو تن از زخمی ها به دلیل وخیم بودن وضعیت صحی به پاکستان انتقال داده شدند. رمضان فعلن در نظارت خانه کابل به سر میبرد.