-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۸, چهارشنبه

تعهد درازمدت برای حفظ جنگ

 
اشاره: جنگ سوریه باخته شده٬ ساختن لانه دایمی درافغانستان بدون راضی کردن مردم ما٬ یک خودکشی داوطلبانه از سوی امریکا و غرب است.

واشنگتن پُست
روزنامه واشنگتن پُست هم اظهارات جنرال جان کمپبل را نشر کرده است.
روزنامه می نویسد که او هژده ماه قبل به امید پایان دادن جنگ به افغانستان فرستاده شد اما وی در حالیکه به سپردن وظیفۀ خود آماده گی می گیرد گفت که نیروهای ایتلافی در این کشور باقی خواهند ماند.
واشنگتن پُست از قول جنرال جان کمپبل می نویسد که اکنون نه تنها امریکا بلکه همۀ جامعۀ جهانی از تعهدات درازمدت سخن می گوید.