-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

کمپنی بسم الله «محمدی» صاحب اصلی پروژه پنتاگون کابل است.

ساختمان تازه وزارت دفاع ملی با یک زلزله و بارنده گی واژگون خواهد شد .


درساخت"پنتاگون کوچک"یا ساختمان جدید وزارت دفاع ملی معیارهای لازم مهندسی درنظرگرفته نشده واین ساختمان ازمقاومت لازم دربرابرزلزله برخوردارنیست. این موضوع درگزارش رسمی اداره بازرس ویژه امریکا قید شده است.

در یک گزارش " سیگار"  آمده است ، که در ساخت "پنتا گون کوچک" پول های هنگفت وزارت دفاع امریکا هزینه شده است اما با درنظرداشت مشکلات فنی آن، احتمال دارد که دراثر زلزله ویا بارنده گی های دوامداراین ساختمان ویران شود.

بازرس ویژه ایالات متحده امریکا یافته است که درجریان ساخت این ساختمان، بارها تلاش شده است که ازکارشرکت پیمان کار نظارت شود اما به علت های نامعلوم به انجینران اردوی امریکا اجازه نظارت ازاین پروژه داده نشده است.

 گزارشنامه افغانستان پیش از گزارش سیگار، نکاتی را درین رابطه یاد آور شده بود. پروژه ساخت وساز پنتاگون کابل بنا به موافقه خود امریکایی ها به مافیا داده شده بود. قضیه طوری بود که ظاهراً امتیاز ساخت و ساز کاخ وزارت دفاع، به نام یک کس دیگر ثبت است؛ اما سرمایه گزار اصلی آن، بسم الله محمدی و پسرش می باشند. داوطلبی ظاهری برای اعمار کاخ پنتاگون کابل در زمان بسم الله محمدی به طور نمایشی برگزار شد که در آن، شرکت اصلی وابسته به پسر بسم الله (تحت هدایت مستقیم خودش) و یک گروه از داوطلبانی که در واقع از قبل با وی در تفاهم بودند، شرکت کردند و پروژه را گرفتند. حالا دفتر سیگار فاش کرده است که این گروه، دسته گلی را به آب داده اند. 
این بنا حالا نه قابل تخریب است و نه مایه امید برای مردم.