------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

در حال بارکردن…

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

امید است که سفر حنیف «اتمر» به ترکیه، مقدمۀ پیوستن نظامی افغانستان به عربستان سعودی نباشد. البته این خطر وجود دارد و برای سلامت افغانستان به شدت زیان آور است.