-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

امید است که سفر حنیف «اتمر» به ترکیه، مقدمۀ پیوستن نظامی افغانستان به عربستان سعودی نباشد. البته این خطر وجود دارد و برای سلامت افغانستان به شدت زیان آور است.