-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۱۳, سه‌شنبه

فردی که دریک کلیپ ویدیویی، جلال ربانی را به گونه یی تهدید آمیز، سرزنش کرد، اشتباه کرد. جلال ربانی اطمینان بیشتر حاصل می کند که عملیات ویدیویی اش، سخت مؤثر افتاده است. امکان دارد جلال، ضد حمله را شروع کند. او دلتنگ بود که هیچ کسی به صدایش گوش نمیدهد؛ حالا یقین برایش پیدا شد که آدرس های اصلی را سخت به تشویش انداخته است.