-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ بهمن ۲۸, چهارشنبه

چرا جنرال کمپبل می فهمد که جنگ شدید درپیش است؟

با ۱۵۰ هزار نظامی کار پیش نرفت با ۵۰۰ نفر قضیه ختم می شود؟

 
گاردین
روزنامه گاردین یک مطلب در بارۀ اظهارات اخیر جنرال جان کمپبل قوماندان نیروهای امریکا در افغانستان نشر کرده است.
روزنامه می نویسد جنرال جان کمپبل که دوره کاری او در افغانستان به پایان رسیده گفته است که ماموریت آنها در این کشور تغییر نخواهد کرد.
او گفته است، با اینکه یک سال دیگر جنگ های شدید پیشرو است، تعداد زیادی از سربازان امریکایی در افغانستان نقش فعال خود در جنگ در برابر طالبان را از سر خواهند گرفت.
روزنامه می نویسد که برای کمک با نیروهای افغان ۵۰۰ سرباز تازه نفس امریکا به هلمند فرستاده شده اند.
گاردین می نویسد که نیروهای افغان در ولسوالی های مارجه و سنگین زیر فشار قرار دارند ولی جنرال کمپبل گفته است که سربازان فرستاده شده به هلمند کدام سهم مستقیم در جنگ نخواهند داشت و نقش آنها تنها مشوره دهی و آموزش به نیروهای افغان خواهد بود.
روزنامه می افزاید، نیروهای امنیتی افغان که مسئولت امنیت کشور را در سال ۲۰۱۴ به عهده گرفتند برای چندین سال دیگر به حمایت قوای بین المللی نیاز دارند.