-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

نتیجه خشونت وتجاوز جنسی از سوی افغان ها

 اروپا دروازه در برابر پناهجویان افغان را مسدود کرد.
تایمز


نشریه تایمز مطلبی را زیر عنوان " اروپا دروازه در برابر پناهجویان افغان را مسدود کرده " نشر نموده است.

در این مطلب آمده است که حد اقل پنج هزار نفر در یک شهر سرحدی در شمال یونان در نزدیک مقدونیه در حالی گیر مانده اند که این کشور مرزهایش را بروی افغان ها بسته است.

تایمز تصویر یک افغان را چاپ کرده است که در مقابل موانعدر امتداد سرحد قرار دارد و یک طفل در آغوش اش می گیرید.

نشریه می نویسد از زمانیکه سرحد بسته شده است هزاران افغان امید رسیدن به اروپا را از دست داده اند.

صربیا پنج روز پیش به اساس یک قرار داد با اتریش، کروشیا ، مقدونیه و سلوانیا سرحد اش را مسدود کرد.

تایمز در ادامه از یک مسئول امور مهاجرین یونان نقل کرده که می گوید" محافظان سرحدی مقدونیه که اسناد مهاجرین را بررسی می کنند در جریان سه تا چهار ساعت به حدود یک صد تن اجازه عبور از سرحد را می دهند اما از سوی دیگر هزاران پناهجو روزانه وارد یونان می شوند."

این نشریه می نویسد که صد ها افغان در یک توقفگاه ریل درسرحد یونان و مقدونیه جای که کسی زنده گی نمی کند تجمع کرده و شعار های را نصب کرده اند.

آنها در شعار های شان نوشته اند که چرا تعصب؟ ما نمی توانیم به کشور خود برگردیم و با ما کمک کنید تا سرحد را عبور نماییم.